நிலம் விற்பனை

நிலம் விற்பனை விவசாய நிலம் வீட்டுமனை நிலம் வாங்க விற்க அல்லது இலவச விளமப்ரம் செய்ய , நீங்கள் தேடும் பகுதியில் உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப வீட்டுமனை நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது 

புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

I have land in plot N0.4,veppalai Industrial Estate,Thiruvalam to ponnai Road I have land in plot…

வேலூர்
  • தேதி வெளியிடுக: 25-03-20
  • விலை: र80,00,000

I have land in plot N0.4,veppalai Industrial Estate,Thiruvalam to ponnai Road,veppalai,katpadi Taluk,vellore dist-632520.It has company,thus company name is Jay anjeneya fabs.I want to sale this land.so,who are interested to buy this land please contact…

I have land in plot…

Whatsapp: 7708693361

மேலும் வாசிக்க

தண்ணீர் வசதி இல்லா தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு மூன்று ஏர்கெர் பதினாறு இலட்சம் தண்ணீர் வசதி இல்லா தரிசு…

வேலூர்
  • தேதி வெளியிடுக: 21-11-18
  • விலை: र1,60,000

 விவசாய நிலம் மூன்று ஏர்கெர் தண்ணீர் வசதி இல்லா தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு மூன்று ஏர்கெர் பதினாறு இலட்சம் 9787727029

 விவசாய நிலம் மூன்று ஏர்கெர்…

ஒரு ஏக்கரின் விலை குறிப்பிடவும் : 600000

நிலத்தின் அளவு : 3

மேலும் வாசிக்க