விலை : र16,00,000 வேலூர் PRASANNA
23-05-23 250 ஹிட்ஸ்

நிலத்தின் அளவு : 1500 சதுர அடி


வாலாஜாபேட்டை வீடு, நிலம்,
வீட்டு மனைகள் வாங்க விற்க அணுகவும், 9894382702

Arasamra street


  செய்தி அனுப்பு


PPS real estate  வரைபடம்

Map View

Related ads

தண்ணீர் வசதி இல்லா தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு மூன்று ஏர்கெர் பதினாறு இலட்சம்

 விவசாய நிலம் மூன்று ஏர்கெர் தண்ணீர் வசதி இல்லா தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு மூன்று ஏர்கெர் பதினாறு இலட்சம் 9787727029 வேலூர்

Report this ad