ஊவா danilomustaff
14-07-23 105 ஹிட்ஸ்


.WHATSSAP…+237671270738
Ssd automatic chemical solution for cleaning all deface currency. We supply solution specialized in cleaning all types of defaced bank notes, black bank notes, anti-breeze, stamped, marked or stained currency. We melt and re-activate frozen chemicals and offer cleaning services for anti-breeze bills.the it's in full range is the best chemical in the market for cleaning anti breeze bank notes, defaced currency, and marked notes. You will be amazed by the activation power and rapidity of this chemical. It is capable of cleaning notescurrency with breeze capacity. We offer machines for large cleaning and also deliver products to any location desired by buyers. We have professional technicians and support staffs. Our laboratory staff are available to advise, support and do cleaning on percentage for huge amounts. We sale chemicals like tourmaline, s.s.d. Chemical solution , castro x oxide, a4. And many like activation powder & for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money, defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd, euro, pounds, transferring colors from use note to new white bills, and black notes , we work on commission we also offer machines to do the big cleanings, and we do delivery of products to buyers destinations after a consultation fee. Depending on different cases.
CONTACT.WHATSSAP…+237671270738


  செய்தி அனுப்பு


Related ads

சென்னை அயப்பாக்கத்தில் பழைய வீடு விற்பனை

சென்னை அயப்பாக்கத்தில் பழைய வீடு விற்பனை சென்னை அயப்பாக்கத்தில் 3 போஷன் மறுவிற்பனை சென்னை

2BHK வீடு கோவூர்

குறைத்த விலையில்போரூர் அருகில் வங்கி கடன் சென்னை

சென்னை வீனஸ் மெயின் ரோட்டில் 2 BHK குறைந்த பட்ஜெட் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்

சென்னை பெரம்பூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் விற்பனைக்கு உள்ளன - சென்னை வீனஸ் மெயின் ரோட்டில் 2 BHK குறைந்த பட்ஜெட் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் சென்னை

சென்னை கோவூரில் புதிய சுதந்திர வீடு விற்பனைக்கு - 2 BHK கிழக்கு முகப்பு வீடு CMDA ஒப்புதல்

சென்னை கோவூரில் புதிய சுதந்திர வீடு விற்பனைக்கு - 2 BHK கிழக்கு முகப்பு வீடு CMDA ஒப்புதல்    சென்னை

Report this ad