விவசாய நிலம் வாங்க விற்க

விவசாய நிலம் வாங்க விற்க

விவசாய நிலம் வாங்க அல்லது விற்க வேண்டுமா? இங்கே உங்களது விவசாய நிலம் மற்றும் பண்ணை நிலங்களை சுலபமாக மற்றும் இலவசமாக வாங்கவும் விற்கவும் இங்கே தேடவும் அல்லது பதிவிடவும் தமிழகம் எங்கும் நகரம் மற்றும் கிராம பகுதிகளில் விவசாய நிலம் வாங்க விற்க. அட்ஸ் கான் தமிழ் விளம்பரம்


புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

அரியலூர் ெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விவசாய நிலம் தேவை அரியலூர் ெரம்பலூர்…

பெரம்பலூர்
  • தேதி வெளியிடுக: 20-05-19
  • விலை: र3,00,000

வணக்கம்  விவாசய நிலம் தேவை அரியலூர் ெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இருந்தால் நல்ல nஇருக்கும் மற்றும் தருசு மாளாவாரியாக இருந்தாலூம் பரவா இல்ல எனக்கு ஆர்கானிக் விவசாயம் செய்ய தான். வாட்சப் ளண்00971562095202

வணக்கம்  விவாசய நிலம் தேவை…

ஒரு ஏக்கரின் விலை குறிப்பிடவும் : 1 முதல் 3 லட்சம் வரை ஏக்கர்

நிலத்தின் அளவு : 4 முதல்5.6 ஏக்கர்

தற்போது விவசாயம் நடைபெறுகிறதா?:

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:

Whatsapp: 00971562095202

மேலும் வாசிக்க