வேலூர் Manivarman m
22-07-21 176 ஹிட்ஸ்

Whatsapp: +91 77088 13313


பண்ணை வீடு அமைக்க சிறந்த இடம் 

வேலூர் அடுக்கம்பாரை


  செய்தி அனுப்பு


நிலம் விற்பனைக்கு வரைபடம்

Map View

Related ads

I have land in plot N0.4,veppalai Industrial Estate,Thiruvalam to ponnai Road

I have land in plot N0.4,veppalai Industrial Estate,Thiruvalam to ponnai Road,veppalai,katpadi Taluk,vellore dist-632520.It has company,thus company name is Jay anjeneya fabs.I want to sale this land.so,who are interested to buy this land please contact… வேலூர்

Report this ad