நிலம் விற்பனை

நிலம் விற்பனை விவசாய நிலம் வீட்டுமனை நிலம் வாங்க விற்க அல்லது இலவச விளமப்ரம் செய்ய , நீங்கள் தேடும் பகுதியில் உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப வீட்டுமனை நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது 

புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

ஆத்தூர் அருகே 2.5 ஏக்கர் நிலம் முழுவதும் விற்பனைக்கு ஆத்தூர் அருகே 2.5 ஏக்கர் நிலம்…

சேலம்
  • தேதி வெளியிடுக: 02-03-20

மொத்தம் நில அளவு : 2.5 ஏக்கர் நிலம் ஆத்தூர் அருகே 2.5 ஏக்கர் நிலம் முழுவதும் விற்பனைக்கு The size of total land : 2.5 acres of land நிலம் உள்ளதற்கு எதிரில் உள்ள இடம் : ஜெய்வின்ஸ் அகடாமி உயர்தர கல்வி நிலையம் Landmark : JAIVINS ACADEMY SCHOOL நில…

மொத்தம் நில அளவு : 2.5 ஏக்கர்…

நிலத்தின் அளவு : 2.5 ஏக்கர்

சிறப்பு சலுகை : தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் ஆலோசித்துக்கொள்ளலாம்..........

Whatsapp: +917708072962

மேலும் வாசிக்க

விட்டு மனை பிரிவு | DTCP அப்பூருவல் பெற்ற ஒரே வீட்டு மனை பிரிவு நிலம் விற்பனை விட்டு மனை பிரிவு | DTCP…

சேலம்
  • தேதி வெளியிடுக: 07-08-18
  • விலை: र690

விட்டு மனை பிரிவு | DTCP அப்பூருவல் பெற்ற ஒரே வீட்டு மனை  பிரிவு நிலம் விற்பனை 1.பாதுகாப்பு சுற்று சுவர்            2.EBலைன்                                        3.ஒவ்வொரு  வீட்டு மனைக்கும் தனி தனி  குடிநீர் இணைப்பு                                       …

விட்டு மனை பிரிவு | DTCP…

மேலும் வாசிக்க

சேலத்தில் அருகில் அற்புதமான வீட்டு மனைகள் சேலத்தில் அருகில் அற்புதமான…

சேலம்
  • தேதி வெளியிடுக: 30-06-18

சேலத்தில் அருகில் அற்புதமான வீட்டு மனைகள் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் Smart City சேலத்தில் அருகில் அற்புதமான வீட்டு மனைகள்.. தொடர்புக்கு: 9865343067 *DTCP அங்கீகாரம் பெற்றது.. *மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கும் பகுதி..…

சேலத்தில் அருகில் அற்புதமான…

மேலும் வாசிக்க