சேலம் Karthik Tamil
02-03-20 453 ஹிட்ஸ்

நிலத்தின் அளவு : 2.5 ஏக்கர்

சிறப்பு சலுகை : தொடர்புக்கொள்ளுங்கள் ஆலோசித்துக்கொள்ளலாம்..........

Whatsapp: +917708072962


மொத்தம் நில அளவு : 2.5 ஏக்கர் நிலம் ஆத்தூர் அருகே 2.5 ஏக்கர் நிலம் முழுவதும் விற்பனைக்கு The size of total land : 2.5 acres of land நிலம் உள்ளதற்கு எதிரில் உள்ள இடம் : ஜெய்வின்ஸ் அகடாமி உயர்தர கல்வி நிலையம்Landmark : JAIVINS ACADEMY SCHOOLநில உரிமையாளர் : ரா.சுரேஷ்

 

Land Owner : R.SURESH

GV Complex 530 Guddalore Main Road Branch, Ammampalayam, Tamil Nadu 636141, இந்தியா


  செய்தி அனுப்பு


ஆத்தூர் அருகே 2.5 ஏக்கர் நிலம் முழுவதும் விற்பனைக்கு வரைபடம்

Map View

Related ads

ஓமலூரில் இருந்து 1.கிலோமீட்டர் நிலம் விற்பனைக்கு

ஓமலூரில் இருந்து 1.கிலோமீட்டர் தோலைவில் 3.ஏக்கர் 50.சென்ட் நிலம் உள்ளது ஏக்கர் விலை:2.50.00.000.ஒரு சென்ட்:2.50.000 தொடர்புக்கு 9626513432 சேலம்

Report this ad