திருநெல்வேலி பாதுஷா
28-09-20 123 ஹிட்ஸ்

Whatsapp: 7708377072


    புதிதாக விவசாயம் செய்ய நிலம் தேவை இடம் உள்ளவர்கள் என் வாட்ஸ் அப் நம்பரை தொடர்ப்பு கொள்ளலாம்

What’s app 7708377072


  செய்தி அனுப்பு


Related ads

இடம் விற்பனைக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பணகுடி அருகாமையில்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பணகுடி அருகாமையில் . விவசாய இடம் மற்றூம் பிளாட் போட இடம் விற்பனைக்கு உள்ளது. தொடர்புக்கு சிவா: 9524632417 இடம் வாங்க விற்க அணுகவும். திருநெல்வேலி

Report this ad