திருநெல்வேலி siva
13-07-20 134 ஹிட்ஸ்

தற்போது விவசாயம் நடைபெறுகிறதா?:

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:

Whatsapp: 9524632417


திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பணகுடி அருகாமையில் . விவசாய இடம் மற்றூம் பிளாட் போட இடம் விற்பனைக்கு உள்ளது.
தொடர்புக்கு சிவா: 9524632417

இடம் வாங்க விற்க அணுகவும்.

627109


  செய்தி அனுப்பு


இடம் விற்பனைக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பணகுடி அருகாமையில்  வரைபடம்

Map View

Related ads

தரிசு நிலம் தேவை

    புதிதாக விவசாயம் செய்ய நிலம் தேவை இடம் உள்ளவர்கள் என் வாட்ஸ் அப் நம்பரை தொடர்ப்பு கொள்ளலாம் What’s app 7708377072 திருநெல்வேலி

Report this ad