எம்மிடம் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது திருவள்ளூர் அருகில் , நன்செய் நிலம் புண் செய் நிலம் ஆகியவை விற்பனைக்கு உள்ளது தேவை படுவோர் உடனடியாக தொடர்ப்பு கொள்ளவும் குறைந்தது ஐந்து ஏக்கர் நிலமாவது தேவை படுவோர் மட்டும் அழைக்கவும் விலை 12 லட்சம் முதல்

சென்னை அருகில் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது


  செய்தி அனுப்பு


Related ads

அரக்கோணத்தில் பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு

சென்னை அடுத்து அரக்கோணத்தில் சொந்த நிலம் (ஓன் ப்ரோபெர்ட்டி) விற்பனைக்கு....... அரக்கோணத்தில் இருந்து ஒன்பதாவது கிலோமீட்டரில் ஆணைபாக்கத்தில் 6.28 ஏக்கர் நிலம், விற்பனை செய்ய இருக்கிறேன். இந்த நிலம்......ஆர்கானிக் பண்ணை, ஆட்டுப்பண்ணை, நாட்டுக் கோழிப்… திருவள்ளூர்

100 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனை திருவள்ளூர்

100 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனை திருவள்ளூர் மிக அருகில்  மொத்தம் 100  ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனை க்கு உள்ளது, திருவள்ளூரில் இருந்து ஊத்துக்கோட்டை செல்லும் வழியில் நிலம் விற்பனை தேவை படுவோர் உடனடியாக தொடர்புகொள்ளவும் நன்றி திருவள்ளூர்

Report this ad