வேலை வாய்ப்புகள்

வேலை வாய்ப்புகள்

வேலை வாய்ப்புகள்   விளம்பரங்கள்  வேலை தருகிறோம்  வேலை வேண்டுமா? வேலை தேடுகின்றீர்களா அல்லது உங்களிடம் வேலை இருக்கிறதா!

இது உங்களுக்கான பகுதிதான் இங்கே உங்களது அனைத்து வகையான வேலைகளுக்கும் வேலை தேவைக்கும் இங்கே இலவச விளம்பரம் வெளியிடலாம் 

புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

இயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம்

கனடா
  • தேதி வெளியிடுக: 05-09-21

இயற்கை விவசாய நிர்வாகம் தெரிந்த எனக்கு வேலை வேண்டும் 

இயற்கை விவசாய நிர்வாகம்…

மேலும் வாசிக்க

கனடாவில் வேலை தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு மட்டுமே கனடாவில் வேலை தமிழ் பேசும்…

கனடா
  • தேதி வெளியிடுக: 18-11-18

நான் அஜாக்ஸ், விட்ஸ்பி, ஓஷோவா கனடாவில்  உள்ள பகுதியில் வீட்டு வேலை செய்ய கூடிய  கிளீனர்கள் பகுதி நேர அல்லது முழு நேரம் வேலைக்கு ஆட்கள்  தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் விருப்பமான நபர்கள்  உடனானடிய தொடர்பு கொள்ளவும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை…

நான் அஜாக்ஸ், விட்ஸ்பி, ஓஷோவா …

மேலும் வாசிக்க