விலை : र10,000 தூத்துக்குடி Samy EM
08-11-19 529 ஹிட்ஸ்

Whatsapp: 9840409222


தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆட்டு பண்ணையில் குடும்பத்தோடு தங்கி வேலை செய்ய ஆட்கள் தேவை. தங்குமிடம் இலவசம்.
உடனே தொடர்பு கொள்ளவும் 9840409222

1/417, melatheru, eppodhum vendran, athanoor, thoothukudi


  செய்தி அனுப்பு


ஆடு மற்றும் கோழி பண்ணைக்கு வேலை ஆட்கள் தேவை வரைபடம்

Map View

Related ads

Cake Baking Classes in Chennai

Happy Returns is the best Baking Courses in Chennai. We are food lovers and respect food. We want to share the proper knowledge about baking and decorating techniques with the people. We want to share our experience to empower the people in a baking… தூத்துக்குடி

Report this ad