சென்னை admin
14-06-22 29 ஹிட்ஸ்


சிட்கோ நகரில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு 3 பகுதி வாடகை வருமான வீடு 65 லட்சம் மட்டுமே

https://www.youtube.com/watch?v=wehcajreytk

வில்லிவாக்கம்


  செய்தி அனுப்பு


சென்னை வில்லிவாக்கம் 3 பகுதி வாடகை வருமான வீடு  வரைபடம்

Map View

Related ads

ரெட்ஹில்ஸ் காரனோடை 9 வீடு சிறந்த வாடகை வருமானம்

ரெட்ஹில்ஸ் காரனோடை ஜனபஞ்சத்திரம் கூட் சாலையில் தனி வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது, 9 வீடு சிறந்த வாடகை வருமானம் 2447 sfqt நிலம் 4500 sqft கட்டிடம் இரண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன, 9 போர்ஷன் வீடு, மாதாந்திர 55000 வாடகை வருமானம், காரனோடை பொன்னேரி நகருக்கு அருகில்… சென்னை

மாதவரம் அருகே புழல் 30 லட்சத்தில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு

மாதவரம் அருகே புழல் 30 லட்சத்தில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு சென்னை

புழலில் மாதாந்திர வாடகை வருமானம் வீடு விற்பனை

புழலில் பழைய வீடு மாதாந்திர வாடகை வருமானம் உள்ளது சென்னை

புழல் பாலாஜி நகரில் குறைந்த பட்ஜெட் பிளாட் விற்பனைக்கு

புழல் பாலாஜி நகரில் குறைந்த பட்ஜெட் பிளாட்  விற்பனைக்கு மாதவரம் அருகே புழலில் குறைந்த பட்ஜெட் பிளாட் விற்பனைக்கு புழல் பாலாஜி நகரில் குறைந்த பட்ஜெட் பிளாட் பிளாட் விவரங்கள்: ஆர்சி ஹூஸ்டன் ஒலிம்பியா பிளாக் பிளாட் எண் 4B (4வது தளம்) எண் 246/1A, காந்தி… சென்னை

Report this ad