சென்னை admin
25-11-22 11 ஹிட்ஸ்


மீஞ்சூரில் 17 லட்சத்தில் 1 BHK தனி வீடு 2022 

https://youtu.be/mvt9TetUH04

minjur


  செய்தி அனுப்பு


 மீஞ்சூரில் 17 லட்சத்தில் 1 BHK தனி வீடு 2022 வரைபடம்

Map View

Related ads

சென்னை கொளத்தூர் விநாயகபுரம் பகுதியில் உள்ள தனி வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது, 3BHK பால்கனியில் தோட்டத்துடன் கூடிய வீடு

சென்னை கொளத்தூர் விநாயகபுரம் பகுதியில் உள்ள தனி வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது, 3BHK பால்கனியில் தோட்டத்துடன் கூடிய வீடு சென்னை

பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு 32 லட்சம்

சென்னை காவாங்கரையில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு 32 லட்சம், 15000 மாத வாடகை வருமானம் 4போர்ஷன் வீடு சென்னை

அயப்பாக்கம் வீடு விற்பனை

சென்னை அயப்பாக்கம் TNHB இல் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு வெறும் 36 லட்சம்.அயப்பாக்கம் வீடு விற்பனை சென்னை

32லட்சத்தில் வீடு! ரெட் ஹில்ஸ்பவானி நகர் அருகில்

32லட்சத்தில் வீடு! ரெட் ஹில்ஸ்பவானி நகர் அருகில் 800 சதுர அடி நிலப்பரப்பு, தெற்கு முகம், தனிநபர் பட்டா, 1 BHK வீடு, 3 ஆண்டுகள் பழமையான சென்னை

-புத்தம்புதிய தனி வீடு மாதவரம் புழல் -2 BHK

புத்தம்புதிய தனி வீடு மாதவரம் புழல் -2 BHK சென்னை

Report this ad