கோயம்பத்தூர் Chennaiseller
05-04-18 92 ஹிட்ஸ்


சிமின்ட் சீட் வீடு விற்பனை

? 5 சென்ட் இடம்
900 ச அடி வீடு

? ஒரே விலை
? ரெடி கேஷ் மட்டும்
? விலை ₹,25 லட்சம்
? பன்னீர் மடை CBE - 17
? வாடிக்கையாளர் அழைக்கவும்
? சேவை 2%

?செல் வாட்ஸ்அப்
?9842259202
?9171013232

? RC வீடு விற்பனை

? 4,1/2 சென்ட் இடம்
1800 ச அடி வீடு

? ஒரே விலை
? ரெடி கேஷ் / வங்கி கடன்
? விலை ₹,30
லட்சம்
? பன்னீர் மடை CBE - 17
? 10,000/- வாகை வரும்
? வாடிக்கையாளர் அழைக்கவும்
? சேவை 2%

?செல் வாட்ஸ்அப்
?9842259202
?9171013232

coimbatore


  செய்தி அனுப்பு


சிமின்ட் சீட் வீடு விற்பனை வரைபடம்

Map View

Related ads

ரூ இரண்டு இலட்சத்தில் வீடு/வீட்டுமனைகள் வங்கிக்கடன் வசதி

ரூ இரண்டு இலட்சத்தில் வீடு/வீட்டுமனைகள் வங்கிக்கடன் வசதி என் நிலம் பில்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் பெருமையுடன் வழங்கும் ஸ்ரீ கன்னிகா நகர்... 90% வங்கிக்கடன் வசதி கோவை மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் காரமடை, கோட்டைப்பிரிவு ஒன்னிபாளையத்தில் எளிய தவணை முறையில்...… கோயம்பத்தூர்

Report this ad