விலை : र60 திருச்சி ABDULLAH
14-12-19 413 ஹிட்ஸ்

ஒரு ஏக்கரின் விலை குறிப்பிடவும் : 2613600

நிலத்தின் அளவு : 13

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:

Whatsapp: 8667332210


# தென்னை மரங்களுடன் கூடிய பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு.....
# திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் பின் புறம் அமைந்துள்ளது நமது பாரதி பார்க்.
# ஒரு சதுரடி ரூபாய்.60 மட்டுமே.
# ஒவ்வொரு மனையும் 25 சென்ட் (10890 சதுரடி)யாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
# கிரயச் செலவு முற்றிலும் இலவசம். 
# நிலத்தை பார்வையிட இலவச கார் வசதி செய்து தரப்படும்.
# ரூபாய்.1 இலட்சம் செலுத்தி புக்கிங் செய்பவர்களுக்கு 42' LED TV இலவசமாக வழங்கப்படும்.
# மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு
 கொள்ளவும் : 8667332210

suriyur


  செய்தி அனுப்பு


பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு வரைபடம்

Map View

Related ads

தென்னை மரங்களுடன் கூடிய பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு.

தென்னை மரங்களுடன் கூடிய பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு. # தென்னை மரங்களுடன் கூடிய பண்ணை நிலம் விற்பனைக்கு..... # திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் பின் புறம் அமைந்துள்ளது பாரதி பார்க். # ஒரு சதுரடி ரூபாய்.60 மட்டுமே. # ஒவ்வொரு மனையும் 25 சென்ட் (10890 சதுரடி)யாக… திருச்சி

நிலம் விற்பனைக்கு

திருச்சியில் நிலம் விற்பனைக்கு, மாத்தூர் அருகில், சதுர அடி ரூபாய் 200 மதிப்புள்ள நிலம் தற்போது 123 ரூபாயில், செம்மண் நிலம், (பாரதிதாசன் பல்கலை கழகம் மற்றும் PABCET கல்லூரிக்கு அருகில் near 3km) நிலத்தை பார்வையிட இலவச கார் வசதி வழங்கப்படும், மேலும்… திருச்சி

Report this ad