சென்னை admin
24-09-22 9 ஹிட்ஸ்

தற்போது விவசாயம் நடைபெறுகிறதா?:

தண்ணீர் வசதி உள்ளதா?:


ரெட்ஹில்ஸ் சோழவரத்தில் பிளாட்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன சோழவரம் மசூதி அருகே நிலம்

https://www.youtube.com/watch?v=GCWl4ztjGK4

SHOLAVARAM


  செய்தி அனுப்பு


சோழவரம் மசூதி அருகே நிலம் விற்பனைக்கு  வரைபடம்

Map View

Related ads

வீட்டு மனை விற்பனைக்கு

மூர்த்தி நகர் அருகே வீட்டு மனை விற்பனைக்கு உள்ளது சென்னை

சென்னை அருகே இவ்வளவு அழகான பண்ணை நிலம்!

சென்னை அருகே இவ்வளவு அழகான பண்ணை நிலம்! சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பண்ணை நிலத்தின் அழகிய நிலப்பரப்பு சென்னை

சிஎம்டிஏ பிளாட்களை அங்கீகரித்துள்ளது

ஆவடி இந்துக் கல்லூரிக்கு எதிரே சென்னை

சென்னை ரெட்ஹில்ஸ்சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியலில் வணிக நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

சென்னை ரெட்ஹில்ஸ், 2 கிரவுண்ட் கார்னர் லேண்ட் திருமுல்லைவாயல் சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியலில் வணிக நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது. சென்னை

அம்பத்தூரில் திருமுல்லைவாயல் SBI வங்கியின் பின்புறம் 1200 சதுர அடி நிலம்

அம்பத்தூரில் திருமுல்லைவாயல் SBI வங்கியின் பின்புறம் 1200 சதுர அடி நிலம் விற்பனைக்கு நிலம் சென்னை

Report this ad