மொழி

மொழி கற்றுக்கொள்ளவும் | கற்று தரவும்

மொழி கற்றுக்கொள்ளவும், உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மொழி கற்றுக்கொள்ளவும், அல்லது நீங்கள் ஒரு மொழி ஆசிரியராக இருந்தால் மொழி கற்று தரவும் இங்கே விளம்பரம் தமிழில் செய்யவும் 


புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

அரபி பேச கற்று கொள்ள புத்தக தேவைக்கு அரபு நாட்டு பேச்சு வழக்கு அரபி அரபி பேச கற்று கொள்ள புத்தக…

சென்னை
  • தேதி வெளியிடுக: 31-03-18

அரபி பேச கற்று கொள்ள புத்தக தேவைக்கு அரபு நாட்டு பேச்சு வழக்கு அரபி முஸ்லீம் சகோதரர்களை விட சவூதி அரேபியாவில் அதிகம் வேலை செய்யும் ஹிந்து சகோதரர்கள் தான் அதிகமா ஆர்வமாக அரபி கற்று கொள்கிறார்கள் முஸ்லிம்களை எஞ்சும் அளவிற்கு இனி வரும் காலங்களில் ஹிந்து…

அரபி பேச கற்று கொள்ள புத்தக…

மேலும் வாசிக்க