மருத்துவம்

மருத்துவம் பெற மருத்துவர்களை சுலபமாக அணுக

மருத்துவம் அனைத்துவகையான மருத்துவம் சம்பந்த பட்ட விளம்பரங்கள் பார்வையிட , சித்த மருத்துவம் நாட்டு மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவம் போன்ற மருத்துவர்களை சுலபமாக அணுக மருத்துவம் பெற இங்கே வருகை தரவும் 

புதிய விளம்பரம் வெளியிடலாம்

நலம் காக்கும் நாட்டு வைத்தியம் ஸ்டாக்கிஸ்ட் தேவை நலம் காக்கும் நாட்டு வைத்தியம்…

கன்னியாகுமரி
  • தேதி வெளியிடுக: 19-07-18

நலம் காக்கும் நாட்டு வைத்தியம் ஸ்டாக்கிஸ்ட் தேவை எத்தனையோ ஹெர்பல் நிறுவனங்கள் இருந்தும் சில பிரச்சினைகளுக்கு மிகவிரைவில் தீர்வு கொடுத்து ஒருமாதத்திலிருந்து மூன்றுமாதத்திற்குள் எவ்விதநோய்களையும் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்து அந்த நோயிலிருந்து…

நலம் காக்கும் நாட்டு வைத்தியம்…

மேலும் வாசிக்க