சென்னை admin
08-12-22 24 ஹிட்ஸ்


புழல் ஜெயின் கோவில் அருகே மாதவரத்தில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு 39 லட்சத்தில் டூப்ளக்ஸ் மாடல் வீடு

https://youtu.be/FKVneundyOs

Puzhal


  செய்தி அனுப்பு


புழல் ஜெயின் கோவில் அருகே மாதவரத்தில் குறைந்த பட்ஜெட் வீடு விற்பனைக்கு 39 லட்சத்தில் டூப்ளக்ஸ் மாடல் வீடு வரைபடம்

Map View

Related ads

3 படுக்க அறை கொண்ட பிளாட் விற்பனைக்கு

மெட்ரோ நகருக்கு அருகில் உள்ள போரூரில் 3BHK பிளாட் உள்ளது 3 படுக்க அறை கொண்ட பிளாட் விற்பனைக்கு சென்னை

பல்லாவரம் அருகே நம்ப முடியாத விலையில் வீட்டு மனை

பல்லாவரம் அருகே நம்ப முடியாத வீட்டு மனை நிலம் 2850 சதுரடி சென்னை

பெரம்பூரில் 2 பகுதி கிழக்கு நோக்கிய பழைய வீடு விற்பனைக்கு

சென்னை பெரம்பூரில் 2 பகுதி கிழக்கு நோக்கிய பழைய வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது   சென்னை

புழல் காவாங்கரை-4 BHK

சென்னை--EMI விருப்பத்தில் புதிய சுதந்திர வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது சென்னை

ரெட்ஹில்ஸ் காந்தி நகரில் 2 BHK தனி வீடு விற்பனைக்கு

ரெட்ஹில்ஸ் காந்தி நகரில் 2 BHK தனி வீடு விற்பனைக்கு - 32 லட்சம் மட்டுமே சென்னை

Report this ad