விலை : र250 திருப்பூர் Karuppusamy N
26-07-20 175 ஹிட்ஸ்

சிறப்பு சலுகை : 10%discount for per tons

Whatsapp: 9361063945


முட்டை ஓடுகளி்ல் இருந்து மருந்து நிறுவனங்கள் மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு மூலப்பொருளாக முட்டை ஓடு பவுடர்( Egg shell powder)  தேவைப்படுகிறது. இப்பவுடரில் கால்சியம் அளவு 35%இருப்பதால் மூலப்பொருளாக பயன்படுகிறது. எனவே இத்தொழிதலுக்கு மூலதனம் தேவைப்படுகிறது. கடன்  உதவி தேவை.  

9/278 A1 DHAMUNAGAR BODIPATTI UDUMALPET THIRUPPUR DISTRICT


  செய்தி அனுப்பு


மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு  முட்டை ஓடு பவுடர் ஏற்றுமதி வரைபடம்

Map View

Related ads

பணம் தேவை

அவசரமாக மூன்று லட்சம் தேவை   மாதம் பத்தாயிரம் செலுத்த முடியும்.  நம்பிக்கையோடு தரவும். உதவி செய்வீர்களா.? 9894808261    9940815333 திருப்பூர்

பண உதவி தேவை.

உடனடியாக மூன்று லட்சம் தேவை  மூன்று வருடங்களில் வட்டியும் முதலுமாக மாதமாதம் 8000 செலுத்த இயலும்.  நம்பிக்கையோடு தாருங்கள் உயிருள்ளவரை உங்கள் உதவியை மறக்க மாட்டேன். திருப்பூர்

கடன் உதவி தேவை

அன்புள்ளவர்களுக்கு.  எனக்கு3 லட்சம் பணம் தேவை  மாதம் 5000 கட்டமுடியும்    என்னை இந்த கடன் என்ற கடலில் இருந்து என்னை தயவுசெய்து காப்பாற்றுங்கள். நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உதவி செய்யுங்கள்    என்வாழ்க்கையைஒழிரச் செய்விர்களா  9894808261−9940815333  திருப்பூர்

Report this ad