விலை : र1,50,000 கோயம்பத்தூர் Munish
09-11-20 290 ஹிட்ஸ்

Whatsapp: 6380870279


எனக்கு தொழில் முதலிடு செய்ய பணம்  தேவை.நான் மாதம் 60000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிரேன். எனக்கு உடன் நடியாக 1,50,000 தேவை படுகிறது. நான் சிறந்த முறையில் வட்டியும், அசலும் செலுத்துவேன்.

செல்வபுரம்


  செய்தி அனுப்பு


பணம் உதவி வரைபடம்

Map View

Related ads

கோவையில் கடன் உதவி தேவை

கடன் உதவி தேவை நான் கோவையில் பிரபல நிறுவனத்தில் மாதச் சம்பளத்தில் பணிபுரிகிறேன்.எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் தேவைப்படுகிறது.பிரதி மாதம் ரூ.12,000/- வீதம் திருப்பி செலுத்த முடியும். எனக்கு மாதச் சம்பளம் ரூ.20,000/-. கையில் ரொக்கமாக சம்பளம் பெறுகிறேன்.எனக்கு… கோயம்பத்தூர்

வீடு கட்ட வீடு வாங்க இடம் வாங்கி வீடு வீடு கட்ட கடன்

வீடு கட்ட வீடு வாங்க இடம் வாங்கி வீடு  வீடு கட்ட கடன் 22000 மானியத்த்துடன் வீட்டு கடன்  வீடு கட்ட , வீடு வாங்க , இடம் வாங்கி வீடு கட்ட ,மற்றும் அடமான கடன் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். பிளான் அப்ரூவல் தேவை இல்லை.  பிரிவு கடன் உதவி இடம் கோயம்பத்தூர் 9042 01… கோயம்பத்தூர்

அனைத்து விதமான சொத்து கடன் பெற! வீடு வாங்க கடன் வீடு கட்ட கடன்

அனைத்து விதமான சொத்து கடன் பெற! வீடு வாங்க கடன் வீடு கட்ட கடன் வீட்டின் மீது அடமான கடன் ஓட்டு வீடு, sheet வீடு, commercial complex, காலி இடம், இவைகளின் பெயரில் IT இல்லாதவர்களுக்கு கடன் கிடைக்கும், cash salary வாங்கும் நபர்களுக்கும் குறுகிய காலத்தில்… கோயம்பத்தூர்

Report this ad